Andrija Čičin-Šain | Retrospektiva arhitektonskog opusa - Muzej grada Rijeke

IMPRESSUM

urednik i recenzent mr. sc. Ervin Dubrović

autorica izložbe Vana Gović

design izložbe i kataloga Vesna Rožman

suradnica u pripremi građe Jasna Milinković

fotografije i ilustracije Arhiva arhitekta Čičin-Šaina

lektorica i korektorica Gordana Ožbolt

printovi za izložbu Izrada reklama Pruša


izložbu su sufinancirali:

Ministarstvo kulture
Primorsko-goranska županija
Grad Rijeka
Rijekaprojekt d.o.o.
Sveučilište u Rijeci - SC Rijeka
Sveučilište u Rijeci - Građevinski fakultet
Erste banka
Splitska banka

©2009 MUZEJ GRADA RIJEKE | Izrada web stranice: NEON STUDIO