Očeva država - majčin sin / Fathers's state - mother's son
Očeva država - majčin sin / Fathers's state - mother's son
Očeva država - majčin sin / Fathers's state - mother's son Hans Gross - život za kriminologiju / Hans Gross - life for criminology "Patrijarsi" i sinovi / "Patriarch" and sons

Hans Gross - život za kriminologiju

Izložbu je priredio prof. Gernot Kocher, Grossov nasljednik na katedri za kazneno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta Karl Franzens u Grazu. Uz tekstualne panoe i video-projekcije o životu i radu Hansa Grossa, u dvije se vitrine prikazuje i njegov čuveni kofer, kojim on prvi izlazi na uvid i poduzima kriminalističku obradu. Kofer je zajedno sa sadržajem, množinom pedantno posloženih instrumenata i preparata (prikazanim u dvije vitrine). Običaj nošenja sličnoga kofera postao je obavezan, a njegova oprema osnovni predložak za sve istražne suce i forenzičare. Maketa predjela u kojem je počinjen zločin (u prvoj vitrini) podsjeća kojom je velikom pedantnošću Gross rješavao svoje slučajeve i koliku je važnost posvećivao rekonstrukciji svih pojedinosti koje su mogle pomoći u otkrivanju počinitelja.

Hans Gross - život za kriminologiju / Hans Gross - life for criminology

Hans Gross - life for criminology

The exhibition was organised by Prof. Gernot Kocher, Gross' follower at the Criminal Law Department at the Faculty of Law, Karl Franzens University, Graz. Text panels and video projections show the life and work of Hans Gross. In one of the showcases, we can find his famous suitcase for the crime scene investigation. We see carefully set instruments and materials - and such suitcases became standard equipment for coroners and forensic experts. The model of the crime scene (in the first showcase) reminds us of Gross's extremely detailed approach, and the importance of reconstruction of all details that could help catch the criminal.

 

© 2007 MUZEJ GRADA RIJEKE