Očeva država - majčin sin / Fathers's state - mother's son
Očeva država - majčin sin / Fathers's state - mother's son
Očeva država - majčin sin / Fathers's state - mother's son Hans Gross - život za kriminologiju / Hans Gross - life for criminology "Patrijarsi" i sinovi / "Patriarch" and sons

"Patrijarsi" i sinovi

Polić, Kamov, Grossich, Lenaz

Sukob između konzervativnih nacionalističkih i avangardnih anarhističkih koncepcija, sukob je između glavnih protagonista - očeva i sinova (autor izložbe Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja grada Rijeke).

Izložba prikazuje riječke primjere koji se dobro uklapaju u osnovni koncept izložbe Očeva država-majčin sin.

Otac Ante Polić, poduzetnik, ujedno skroman moralistički pisac i konzervativni lokalni dobročinitelj, i njegov anarhistički i bijesni sin Janko Polić Kamov, najdojmljiviji hrvatski avangardni pisac, koji u noveli Sloboda potanko opisuje očevo umiranje i svoje dugogodišnje htijenje da ubije oca.

Grozni pomor djece u obitelji Polić, očevo moraliziranje, obiteljska dekadencija i skretanje njegove djece s urednog građanskog puta (jedan samoubojica, jedan alkoholičar, te poseban Kamovljev slučaj.) stvaraju mučnu atmosferu koja podsjeća na Kamovljevu opsjednutost terorijama talijanskog psihijatra Cesarea Lombrosa koji je mjerenjem lubanje zločinca, kraniometrijom, htio iznaći tipične osobine urođena zločinca.

Uz sukob ove dvojice Hrvata, oca domoljuba i sina rušitelja, zanimljiv je primjer Očeva i djece iz obitelji Grossich i Lenaz. Dva oca i dva sina, a svi liječnici. Očevi su i zaslužni znanstvenici i medicinski pisci, donekle ambiciozni i kao literate.

Obojica su postali i simbol riječkog talijanstva, a biste impozantnoga lika stajale su nekad na ulazu u Gradsku bolnicu.

Sinovi se pak posve opiru njihovu žestoku nacionalizmu i narcisoidnoj sklonosti političkoj pozornici. Jedan sin nasljeđuje oca u Gradskoj bolnici, ali je zatvoren, posve se kloni bilo kakva političkog i javnog djelovanja, a drugi bježi od oca, bez ikakve je volje za ugledom, te najradije svira glasovir i odlazi na jedrenje.

"Patrijarsi" i sinovi / "Patriarchs" and sons

"Patriarchs" and sons

- Polić, Kamov, Grossich, Lenaz

The conflict between conservative, nationalistic and avant-garde, anarchist conceptions in the conflict between main protagonists - fathers and sons. (The author of the exhibition is Ervin Dubrović, the Director of the City Museum of Rijeka).

The exhibition shows examples from Rijeka which fit the concept of the Father's State - Mother's Son exhibition.

The father Ante Polić, businessman, modest moralist writer and conservative local patron, and his angry son, Janko Polić Kamov, the most impressive Croatian avantgarde writer, who in his story Freedom describes his father's death in detail, together with his desire to kill him.

The terrible infant deaths in the Polić family, the father's moralising, family decadence and refusal of his children to follow the conservative path (one suicide, one alcoholic, and the special case of Kamov.) create the sickening atmosphere which reminds us of Kamov's obsession with the theories of the Italian psychiatrist Cesare Lombroso - who tried, by measuring the skulls of criminals, to establish the characteristics of a natural criminal.

Besides the conflict of those two Croats, the nationalist father and the anarchist son, there are also interesting examples of fathers and sons from the Grossich and Lenaz families. Two fathers, two sons, all physicians. Fathers are also scientists and medical writers, also ambitious in the literary field.

They both became symbols of Rijeka's Italian side, and their busts stood at the entrance to the City Hospital.

The sons fought their fervent nationalism and narcissistic love for political stage. One son followed his father in the Hospital, but he was imprisoned later and stayed away from political and social life, while the other ran away from his father, had no wish for greatness, played the piano and sailed.

© 2007 MUZEJ GRADA RIJEKE