MUZEJ GRADA RIJEKE
 

OPĆI AKTI MGR

1. Statut MGR 2016.

2. Pravilnik o radu 2017.

3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MGR

4. Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije

5. Poslovnik o radu Muzejskog vijeća

6. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

DRUGI AKTI I DOKUMENTI

1. Procedura stvaranja ugovornih obveza te zaprimanja, provjere i plaćanja računa

2. Izvješća o radu


FINANCIJSKI PLAN, IZVJEŠTAJ I SL.

I Godišnji financijski izvještaj

  1. Godišnji financijski izvještaj za 2014.
  2. Godišnji financijski izvještaj za 2015.
  3. Godišnji obračun za 2016.
  4. Godišnji obračun za 2017.

II Financijski plan

  1. Financijski plan za 2015. godinu
  2. Financijski plan za 2016. godinu
  3. Financijski plan za 2017. godinu
  4. Financijski plan za 2018. godinu


ZAKONI I PROPISI

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=74
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=75
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=78

OPĆI PROPISI

Odlučivanje u kulturi
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13)

Ustanove u kulturi
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

MUZEJSKA DJELATNOST

Zakoni:
- Zakon o muzejima (NN 110/15)
- Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07)
- Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01)

Pravilnici:

- Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)