MUZEJ GRADA RIJEKE
 

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 114/10) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Muzeja grada Rijeke.

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje – Dorotea Vitasović, dipl. iur.
Telefon: 051/351-093
E-mail: dorotea.vitasovic@muzej-rijeka.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 8.00-16.00 sati

Način predavanja zahtjeva:
Pisanim putem:
- poštom na adresu:    Muzej grada Rijeke
                                 Službenik za informiranje
                                 Muzejski trg 1/1
                                 51000 Rijeka
- putem elektroničke pošte: info@muzej-rijeka.hr ili dorotea.vitasovic@muzej-rijeka.hr
- faksom na broj: 051/336-521
Usmeno:
- zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Muzeja
- putem telefona na broj: 051/336-711


Obrazac
Zahtjev za pristup informacijama


IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI

Godišnje izvješće
Godišnje izvješće


Zapisnici sjednica Upravnog vijeća

2014.

Zapisnik br. 8
Zapisnik br. 9
Zapisnik br. 10
Zapisnik br. 11

2015.

Zapisnik br. 12
Zapisnik br. 13
Zapisnik br. 14
Zapisnik br. 15
Zapisnik br. 16
Zapisnik br. 17
Zapisnik br. 18
Zapisnik br. 19
Zapisnik br. 20
Zapisnik br. 21
Zapisnik br. 22
Zapisnik br. 23
Zapisnik br. 24
Zapisnik br. 25
Zapisnik br. 26
Zapisnik br. 27

2016.

Zapisnik br. 28
Zapisnik br. 29
Zapisnik br. 31
Zapisnik br. 32
Zapisnik Upravnog vijeća br. 33