Rijeka nakon 3. svibnja 1945. | Muzej grada Rijeke
O IZLOŽBIFOTOGRAFIJEIZLOŽBAIMPRESSUM

Impressum

RIJEKA NAKON 3. SVIBNJA 1945.
29. travnja - 9. lipnja 2008.

Muzej grada Rijeke
Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke

Autor izložbe: Mladen Grgurić

Likovni postav izložbe: Vesna Rožman

Lektura i korektura: Gordana Ožbolt

Suradnica u pripremi: Jasna Milinković

Tehnički postav: Anto Kovačević

Izrada fotografija: Pruša, Rijeka

© 2009 MUZEJ GRADA RIJEKE | Web dizajn: NEON STUDIO