Impressum

MUZEJ GRADA RIJEKE
Muzejski trg 1/I

RIJEČKI TORPEDO – PRVI NA SVIJETU

Autori izložbe

Dinko Zorović
Goran Pernjek
Ervin Dubrović

Dizajn postava izložbe

Klaudio Cetina

Suradnica u pripremi

Jasna Milinković

Lektura i korektura

Gordana Ožbolt

Fotografije

Željko Stojanović

Voditelj Tehničke zbirke

Mladen Grgurić

Suradnici u postavu izložbe i pripremi projekcija

Bojan Kukuljan
Mirna Kutleša

Suradnica u grafičkoj pripremi

Željana Dubrović

Priprema građe za izložbu

Marija Lazanja Dušević

Izrada maketa

Goran Pernjek, Safet Baštrakaj, Josip Gabrić, Luciano Keber, Alen Višnić – Arka bravarija, Viškovo, Željko Žic,

Prijevod na engleski

Jelena Dunato

Odnosi s javnošću

Sabrina Žigo

Vanjski suradnici

Ivan Babić, Jadranko Batinić, Marijan Čelić, Saša Dmitrović, Dalibor Fak, Josip Gabrić, Nikša Grgurev, Goran Hope, Thomas Ilming, Ivan Jambor, Marinko Kardum, Helmut Lackner, Stjepan Lozo, Marinko Marjanović, Marino Micich, Bernardin Modrić – Istra film, Robert Mohović, Ivo Mileusnić, Tomislav Pečarić, Benito Petrucci, Davor Purić, Mirko Rupert,  Josip Seršić, Željko Skomeršić, Miljenko Smokvina, Mate Šekelja, Zdenko Vidov, Hrvoje Vlahov

Tehnička postava izložbe

Safet Baštrakaj- Ri Bauen, Anto Kovačević, Nikola Milinković, Albert Perčić, Textum Dekor, Rijeka

Donacije predmeta za izložbu - torpeda i opreme

Hrvatska ratna mornarica
Specijalna policija MUP RH

Ustanove koje su omogućile korištenje građe

Državni arhiv u Rijeci; Heeresgeschichtliches Museum, Beč; Hrvatski pomorski muzej Split; 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb; Pomorski fakultet u Rijeci; Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka; Povijesni muzej Istre, Pula; Società di Studi Fiumani – Archivio Museo Storico di Fiume, Rim; Sveučilišna knjižnica Rijeka; Technisches Museum, Beč; Vojni muzej MORH-a, Zagreb; WASS- Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, Livorno

Sufinancirali su knjigu i izložbu

Grad Rijeka
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Primorsko-goranska županija
INA industrija nafte d.d., Zagreb

Tisak kataloga

Zambelli, Rijeka, studeni 2010.

Izložba u Muzeju grada Rijeke, od 26. studenoga 2010. do 7. rujna 2011.

Muzej grada Rijeke
Muzejski trg 1/1, Rijeka, tel. (051) 336-711, info@muzej-rijeka.hr, www.muzej-rijeka.hr