POSTAV, GRAFIČKI DIZAJN I KOMUNIKACIJA

Osnovna ideja postava izložbe Riječki Torpedo – prvi na svijetu sadržana je u mediju mora/vode, u kojem se kretao objekt njenog interesa.

Izložba je fizički podijeljena u tri dijela:
Prvi dio, u prizemlju, pokazuje torpedo i njegove najvažnije dijelove.
Drugi dio, u prostoru stubišta, prikazuje kronologiju razvoja izuma.
Treći dio, koji se nalazi na prvom katu predstavlja jedan vid kulturološkog objašnjenja torpeda kao važnog naučnog, a ne samo vojnog otkrića.

Prostor je obavijen transparentnim materijalima na kojima se prepoznaju atmosfere mora i dubokih dna koje se prepliću s fotografijama tvornice, torpeda i ostalih eksponata putem video projekcija posebno pripremljenih za ovu priliku. Kompletnu atmosferu "tvornice pod morem" upotpunjuju posebno pripremljen zvuk i delikatno projektirana rasvjeta. Lakoća kretanja morskim dubinama, lakoća kretanja torpeda u kontrastu je s težinom izrade i samom težinom torpeda. Upravo taj kontrast lakoće/lebdenja i težine uvidjet ce se i u nepostojanju klasičnih vitrina i izlaganja na zidovima.
Sve je postavljeno u prostoru s minimalnom muzejskom opremom, kako bi se naglasila atmosfera lebdećeg morskog dna. U kronološkom dijelu postavljeni su i originalni dijelovi iz tvornice torpeda koji su se našli u prostoru u sadašnjem trenutku.
Prevladavajuće boje su siva i crna torpeda te plava boja (dubina i transparentnost) mora u kombinaciji s milijun različitih plavih nijansi koje asociraju na bogatstvo morske flore i faune, što se odražava na bogatstvo/kompleksnost  detalja i izrade torpeda.

Ova izložba  je treći pokušaj/projekt koji je pripremljen da bi se ispričala priča o najznačajnijem otkriću u Rijeci. Prva dva nisu ugledala svjetlo dana u prostorima Palače Rikard Benčić i u industrijskoj zgradi u istom kompleksu. Kako Muzej grada Rijeke nije adekvatan prostor za ovakav događaj, doživljaj prvobitnih projekata je maksimalno smanjen zbog nedostatka prostora i tehničkih uvjeta.

Klaudio Cetina

Fotografije postava izložbe

Postav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetuPostav izložbe Riječki torpedo - prvi na svijetu

QR kodQR KOD

Ideja o visokim tehnološkim postignućima Rijeke u povijesti u sadašnjost je, među ostalim, transponirana primjenom QR koda u skladu sa suvremenim načinima komuniciranja putem novih medija – primijenjenim u muzejskom kontekstu.
Njegova je primjena i simbolička, jer kako je riječki torpedo "prvi torpedo na svijetu", mislimo da smo aplikacijom QR koda, barem u kulturnom miljeu, prvi u Hrvatskoj.

QR kod otisnut je na svim popratnim publikacijama izložbe i komunikacijskim sredstvima i omogućava pristup web stranicama Muzeja grada Rijeke putem mobilnog telefona tipa smartphone.

U QR je moguće zapisati razne alfanumeričke ili binarne metapodatke, a koje je pripadajućim mobitelom i aplikacijom moguće jednostavno očitati.

Muzej grada Rijeke
Muzejski trg 1/1, Rijeka, tel. (051) 336-711, info@muzej-rijeka.hr, www.muzej-rijeka.hr