Zbirke

Upoznajte se sa pričom o riječkoj prošlosti kroz zbirke Muzeja grada Rijeke.

Više

Online izložbe

Online izložbe opisno prate samu koncepciju izvorne izložbe.

Više

 Online izdanja

Prelistajte online izdanja i kataloge Muzeja grada Rijeke.

Više

Zbirke

Upoznajte se sa pričom o riječkoj prošlosti kroz zbirke Muzeja grada Rijeke.

Više

Online izložbe

Online izložbe opisno prate samu koncepciju izvorne izložbe.

Više

 Online izdanja

Prelistajte online izdanja i kataloge Muzeja grada Rijeke.

Više

Izložbe u najavi

Izložbe u najavi

Projekti u tijeku

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Integrirani program Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine ima u fokusu obnovu i stavljanje u funkciju dva reprezentativna spomenika riječke industrijske baštine, ujedno zaštićena spomenika kulture Republike Hrvatske. To su motorni brod Galeb i palača Šećerane, koja se nalazi u sklopu nekadašnjeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić. Program je u suštini projekt nove kulturno-turističke interpretacije gradske povijesti i kulturne baštine.

Saznaj više
Izložba

„Riječki torpedo – prvi na svijetu“

Naš je pristup istraživanju torpeda zasnovan na očaranosti dostignućima tehnike i na tome što se osobit uspon događao u Rijeci koja je krajem 19. i početkom 20. stoljeća zahvaljujući torpedu doživjela svjetski ugled.

Upravo su u tvornici torpeda uvedene brojne tehničke inovacije, izumljeni i prvi put iskušani brojni novi instrumenti.

Nimalo manje zadivljujuća nije ni spoznaja da su u tvornici torpeda Whitehead u Rijeci izvođena rana akustička i aerodinamička istraživanja i da je ovdje dokazan proboj zvučnog zida!

Pogledaj online izložbu
Izložba se može pogledati uz najavu, na tel.: 051/351-092 ili mob: 091/502-1231.