Skip to main content

Autori: Milica Trkulja, Nada Sabljić-Butorac
Opis slikovnih priloga: Ivo Marendić
1998., 120 str., Ilustracije, format: 19 cm, album

Mostovi na Rječini postoje već gotovo pet stoljeća. Premošćuju rijeku i spajaju obale koje su stoljećima bile razdvojene državnim ili pokrajinskim granicama. Mostovi na Rječini češće su se rušili i gradili nego na mnogim drugim rijekama. Katkad su imali i veću važnost od puno većih ljepših mostova.

Ovaj album prikazuje gotovo sve danas znane riječke mostove. Njihova je sudbina, više nego drugdje, odraz sudbine grada. Knjiga je tiskana na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Skip to content