Skip to main content

Autori: Milica Trkulja, Nada Sabljić-Butorac
Opis slikovnih priloga: Ivo Marendić
1998., 120 str., Ilustracije, format: 19 cm, album

Mostovi na Rječini postoje već gotovo pet stoljeća. Premošćuju rijeku i spajaju obale koje su stoljećima bile razdvojene državnim ili pokrajinskim granicama. Mostovi na Rječini češće su se rušili i gradili nego na mnogim drugim rijekama. Katkad su imali i veću važnost od puno većih ljepših mostova.

Ovaj album prikazuje gotovo sve danas znane riječke mostove. Njihova je sudbina, više nego drugdje, odraz sudbine grada. Knjiga je tiskana na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Subscribe to the newsletter and keep up to date with events at the Museum of the City of Rijeka

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Skip to content