Skip to main content

Autor: Irvin Lukežić
Županijska komora Rijeka i Muzej grada Rijeke
Izdanje na hrvatskom jeziku, sažetak na engleskom i talijanskom jeziku
Format: 32 x 23 cm, tvrdi uvez, ilustracije u boji, 348 str.

Mozaik riječke neistražene povijesti još uvijek nije završen. Neprestano se otkrivaju neki novi kamenčići koji upotpune dio već postojeće slike. Oni često nametnu neko novo pitanje na koje valja odgovoriti te tako otvore put novom povijesnom i kulturološkom istraživanju. Dio riječkog povijesnog mozaika sačinjava i povijest Gospodarske komore Rijeka, institucije koja je uspjela tijekom dva puna stoljeća preživjeti sve društvene nedaće (od izmjena careva, kraljeva, vlada, ministara, država, ratova) i 2011. obilježiti dvjestotu obljetnicu postojanja. Povodom te prigode riječki znanstvenik i istraživač riječke opće (posebice kulturne) povijesti dr. sc. Irvin Lukežić istražio je i izradio studiju o povijesti Komore koja je preuređena za monografsko izdanje te 2015. objavljena pod naslovom Gospodarska komora u Rijeci – od Ilirskih provincija do danas. Monografija, iako rađena povodom obljetnice, nema uobičajeni prigodničarski ugođaj, već nastoji zainteresiranom čitatelju na slojevit način izreći kako je Trgovačka komora Rijeka, kao državna i staleška ustanova, pratila gospodarski razvoj Rijeke i sudjelovala u javnom životu grada.

A grad je od 1717. (nakon što je proglašen slobodnom trgovačkom zonom) vrtoglavo rastao u lučkom, trgovačkom i industrijskom smislu. Već 1779. osniva se Trgovačka burza (La borsa mercantile), osnivaju se prva osiguravajuća, pomorska i prijevozna dionička društva.

Na osnovu Carskog dekreta o organizaciji Ilirskih provincija 1811. osnovana je Trgovačka komora u Rijeci (Camera di Commercio di Fiume) koja će sve do danas, s nekim manjim prekidima u radu i izmjenama u imenu, organizaciji i nadležnosti, zastupati interese riječkih poduzetničkih krugova te obavljati važne poslove za uspješno odvijanje gospodarskih funkcija grada.

Dakle, tema monografije jeste dvjestogodišnja povijest staleške državne i gradske ustanove Komore, ali u obradi te teme autor nužno ulazi, osim gospodarske, i u opću povijest grada, kao i država u kojima je taj grad sve bio. To su komplementarni odnosi bez čije ukupnosti nije moguće imati jasniju sliku o proteklim zbivanjima.

Monografija je višeslojno strukturirana tako da usporedo (ovisno o sadržaju) na 348 str. teku tekst, bilješke, slikovni prilozi, potpisi, žive glave. Tekst je organiziran u dvije grafički odvojene cjeline koje se autorski i stilski razlikuju. Prva cjelina na 270 str. donosi studiju dr. sc. I. Lukežića o nastanku i djelovanju riječke Trgovačke komore do početka XXI. stoljeća. Drugu je cjelinu (apendiks) priredila Županijska komora Rijeka i u njoj se, na 40 str., detaljnije opisuju organizacija, ciljevi i rad Komore nakon Drugog svjetskog rata do danas. Tekst je opremljen sažetkom na engleskom i talijanskom jeziku. Na kraju monografije otisnuto je kazalo osobnih imena, kazalo mjesta te kazalo privrednih čimbenika koji se spominju u tekstu.

Subscribe to the newsletter and keep up to date with events at the Museum of the City of Rijeka

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Skip to content