Skip to main content

Autor: Ervin Dubrović
Izdavač: Muzej grada Rijeke, 2013.
Dvojezično izdanje: hrvatski i talijanski
Format: 32 x 23 cm, meki uvez, ilustracije, 28 str.

Francesco Drenig (1982.-1950.) ključna je figura hrvatsko-talijanskih odnosa u Rijeci između dva svjetska rata i stoga iznimno zanimljiv onima koje zanimaju međunacionalni odnosi na našem tlu, a posebno odnosi s Talijanima.

Drenig je ujedno ključna figura književnog života rijeke dvadesetih godina dvadesetoga stoljeća i bitan, možda još bi važniji, sudionik kruga modernih umjetnika i fotografa tridesetih godina.

Mladi su ga riječki likovni umjetnici smatrali zagovornikom i kritičarom koji je krčio putove modernizmu i važan im je upravo kao entuzijast neiscrpne energije.

Katalog Drenig – fotografije prvenstveno je posvećen Drenigovu fotografskom radu. U njemu su prvi put objavljena sva njegova izvorna fotografska povećanja sačuvana u Archivio-Museo storico di Fiume u Rimu, kao i fotografije poznate iz onodobnog tiska i kataloga fotografskih izložbi.

Kritički tekst prikazuje Drenigov umjetnički-fotografski razvoj od kasnog impresionizma do naglašenog modernizma i modernog naturalizma, koji se odvija u svega nekoliko najintenzivnijih stvaralačkih godina, od 1933. do 1940.
Prvi put su objavljeni i neki od Drenigovih portreta koje su radili njegovi brojni prijatelji (de Gauss, Venucci, Pfau, Hajnal. Antoniazzo).

Uz kritički tekst o njegovu fotografskom radu u kontekstu riječke umjetničke fotografije 1930.-ih, u katalogu je objavljen i iscrpan tekst o biografiji Francesca Dreniga.

Subscribe to the newsletter and keep up to date with events at the Museum of the City of Rijeka

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Skip to content