Uvod

Tko je Adamić?

Andrija Ljudevit Adamić (Andrea Lodovico Adamich, Rijeka 1766. – 1828.), trgovac i poduzetnik, projektant i graditelj, poticatelj gospodarskog i kulturnog razvoja, čovjek je velikih dosega, prijatelj mnogih uglednika, moćnih političara i vojskovođa.

Osnivač je i vlasnik brojnih manufaktura (likera, jedara, konopca, papira, stakla…), brodovlasnik i posjednik niza kuća i imanja.

Kao graditelj (1790-ih je “građevinski kancelist” riječkoga gubernija) i poticatelj kulturnoga i društvenog života, svim silama nastoji na preobrazbi Rijeke u moderan grad. Projektira urbanističke zahvate – izgradnju novih ulica te pokreće sadnju drvoreda platana. Radi na projektu za plovnost Kupe i na izgradnji Lujzijane, ceste koja će bolje povezati riječku luku i unutrašnjost. O svom trošku gradi veliko kazalište (1805.) koje može primiti tisuću i šesto gledatelja. Osniva moderan orkestar i dovodi kazališne družine, osniva trgovački klub – kasino, zalaže se za izgradnju velikog hotela dostojnog uglednih poslovnih ljudi i trgovaca. Preuzima i prosvjetiteljsku ulogu – predlaže osnutak manufakture u kojoj će zaposliti sirotinjske sinove i dati im zanat i školu te ih učiti glazbi.

Adamić je čovjek širokih dosega. Za vrijeme ratnih napetosti obilazi mediteranske luke da bi svoje brodove spasio od zapljene. Putuje i zbog poslovnih obveza. Najrazvijenija mu je trgovina s Englezima, pa više puta odlazi u London. Razvija velike poslove po cijelom Mediteranu, na raznim stranama ima i svoje agente i partnere, dobro posluje s Francuskom (izvoz drva za gradnju brodova) te s Maltom, Tunisom i Turskom. Svoju robu (staklo) izvozi i u Srednju Ameriku i Brazil.

Kao političar razvija odnose s najvećim državnicima i vojskovođama (među ostalim, i s britanskim ministrom vikontom Castlereighom, austrijskim ministrom Hudelistom, francuskim maršalom Marmontom, austrijskim maršalom Lavalom Nugentom, zagrebačkim biskupom, kardinalom Vrhovcem…). Vijećnik je riječkoga kapetanskog vijeća, predsjednik Trgovačke komore, više puta sudjeluje u riječkoj delegaciji kod cara (u Veroni, Ljubljani…), vijećnik je hrvatsko-mađarskog parlamenta (Požunskog sabora u Bratislavi). Neko je vrijeme i konzul Velike Britanije.

Adamić je vizionar, svjestan nužnosti brza napretka. To je čovjek bečkoga odgoja i europskih veza (govori i poznaje šest jezika – hrvatski, talijanski, engleski, francuski, njemački i latinski!), a kao uspješan poduzetnik i trgovac ima snažan utjecaj u međunarodnim političkim i trgovačkim krugovima. Potiče razvoj gospodarstva i osnivanje kreditnih banaka. Kao vijećnik Požunskog sabora 1820-ih zalaže se za osnutak velikoga izvoznog trgovačkog društva nužnog za poticanje izvoza hrvatskih i mađarskih proizvoda. U vrijeme prvih pruga i parobroda, zalaže se za izgradnju željeznice prema sjeveru i parobrodarske pruge prema jugu. A bila je tek sredina 1820-ih!

Jedan je engleski putopisac desetak godina nakon njegove smrti ustvrdio: – Imao sam sreću poznavati toga izvanrednog čovjeka!

O projektu

Kome je projekt namijenjen?

Izložba i brojne manifestacije u sklopu projekta namijenjene su prije svega mladima, a ustrajat će se na preglednosti i zanimljivosti, jednostavnosti, duhovitosti i maštovitosti. Cilj je Adamićeva doba pridobiti i komunicirati s najširom publikom – učenicima, studentima, građanima i turistima te otkriti ključno vrijeme preokreta, kada je feudalizama radikalno potisnut građanskim društvom i industrijskom revolucijom.

Projekt je namijenjen i znanstvenicima, istraživačima i kulturnoj javnosti.
Uz izložbu bit će objavljen iscrpan zbornik radova u kojemu sudjeluje dvadesetak stručnjaka iz Hrvatske, Austrije, Mađarske, Velike Britanije i Sjedinjenih Država, a namijenjen je stručnoj i kulturnoj javnosti.
Uz zbornik bit će objavljena i manja edukativna publikacija namijenjena široj publici te manji katalog-depliant.

Uz manifestacije namijenjene mladima, razne će kulturne ustanove prirediti posebne istraživačke i znanstvene projekte (izložbe, publikacije, monografije) nastale na temelju arhivske, knjižnične i muzejske građe iz vlastitih fundusa.

Izložba

Adamićevo doba (1780.-1830.)

Impressum

Adamićevo doba
1780. – 1830.

18. svibnja – 15. rujna 2012.

Autor izložbe
mr. Ervin Dubrović

Postav izložbe, grafički dizajn kataloga i pratećih publikacija
Klaudio Cetina

Fotografije
Istog Žorž, Željko Stojanović, Srećko Budek, Vedran Benović, Aleksandar Korka

Posuditelji izložbene građe
Državni arhiv u Rijeci (DAR), Sveučilišna knjinica Rijeka (SVKRI), Hrvatski povijesni muzej (HPM / PMH), Konzervatorski odjel Split, Hrvatski državni arhiv – Metropolitanska knjižnica Zagreb, Biblioteca Civica “Attilio Hortis” Trst, Muzej za umjetnost i obrt Zagreb (MUO), Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka (MMSU), Spomenička knjižnica i zbirka Mažurani ć -Brlić-Ružić, dr. Dinko Zorović, Saša Dmitrović, Rastko Schwalba

Surađivali su
Milica Trkulja, Marija Lazanja Dušević, Marina Bagarić, Vesna Lovrić Plantić, Ariana Koprčina, Marina Bregovac Pisk, Theodor de Canziani Jakšić, Ines Cerovac, Boris Zakošek, Sandra Kandučar Trojan, Dorotea Nikolić

Lektura i korektura
Gordana Ožbolt

Suradnica u pripremi
Jasna Milinković

Suradnik u grafičkoj pripremi
Bojan Kukuljan