Javna nabava

 1. Plan nabave za 2012. godinu
 2. Zahtjev za prikupljanje ponuda – Usluga agencija za prijevoz tereta
 3. Odluka o poništenju – Usluga agencija za prijevoz tereta
 4. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja. Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. godine ( Narodne novine br. 32/11) Muzej grada Rijeke objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja možete preuzeti ovdje.
 5. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2012. godinu
 6. Plan nabave roba i usluga za 2013. godinu
 7. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
 8. Registar ugovora o javnoj nabavi
 9. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2013. godinu
 10. Izmjene i dopune II Plana nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2013. godinu
 11. Plan nabave MGR za 2014. godinu
 12. Izmjene i dopune plana nabave – 2014.
 13. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 14. Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu
 15. Izmjene i dopune Plana nabave, roba i usluga Muzeja grada Rijeke za 2015.
 16. Izmjene i dopune II Plana nabave, roba i usluga Muzeja grada Rijeke za 2015.
 17. Plan nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2016. 
 18. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova MGR za godinu 2016.
 19. Plan nabave roba, usluga i radova MGR za godinu 2017.
 20. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017.
 21. Plan nabave za 2018.
 22. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 23. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 24. Plana nabave za 2019. godinu
 25. I. Izmjene Plana nabave za 2019.
 26. II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE MUZEJA GRADA RIJEKE ZA 2019.G. – pdf. 
 27. PLAN NABAVE MUZEJA GRADA RIJEKE ZA 2020. -PDF
 28. Obavijest o objavljenim postupcima javne nabave u otvorenom roku
 29. Obavijest o dodjeli ugovora u postupku javne nabave
 30. Obavijest o objavljenim postupcima javne nabave u otvorenom roku -scenografija Klimt 2020.
 31. Odluka o poništenju postupka javne nabave – Klimt
 32. Obavijest o postojanju sukoba interesa – 2020.
 33. I. izmjene i dopune Plana nabave MGR-a za 2020.
 34. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
 35. Plan nabave za 2021. godinu
 36. Registar ugovora
 37. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
 38. II. izmjene i dopune Plana nabave 2021.
 39. Registar ugovora – 30.6.2021.