Javna nabava

 1. Plan nabave za 2012. godinu
 2. Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
 3. Zahtjev za prikupljanje ponuda – Usluga agencija za prijevoz tereta
 4. Odluka o poništenju – Usluga agencija za prijevoz tereta
 5. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja. Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. godine ( Narodne novine br. 32/11) Muzej grada Rijeke objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja možete preuzeti ovdje.
 6. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2012. godinu
 7. Plan nabave roba i usluga za 2013. godinu
 8. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
 9. Registar ugovora o javnoj nabavi
 10. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2013. godinu
 11. Izmjene i dopune II Plana nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2013. godinu
 12. Plan nabave MGR za 2014. godinu
 13. Izmjene i dopune plana nabave – 2014.
 14. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 15. Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu
 16. Izmjene i dopune Plana nabave, roba i usluga Muzeja grada Rijeke za 2015.
 17. Izmjene i dopune II Plana nabave, roba i usluga Muzeja grada Rijeke za 2015.
 18. Plan nabave roba, usluga i radova Muzeja grada Rijeke za 2016. 
 19. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova MGR za godinu 2016.
 20. Plan nabave roba, usluga i radova MGR za godinu 2017.
 21. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017.
 22. Plan nabave za 2018.
 23. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 24. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 25. Plana nabave za 2019. godinu
 26. I. Izmjene Plana nabave za 2019.
 27. II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE MUZEJA GRADA RIJEKE ZA 2019.G. – pdf. 
 28. PLAN NABAVE MUZEJA GRADA RIJEKE ZA 2020. -PDF
 29. Obavijest o objavljenim postupcima javne nabave u otvorenom roku
 30. Obavijest o dodjeli ugovora u postupku javne nabave
 31. Obavijest o objavljenim postupcima javne nabave u otvorenom roku -scenografija Klimt 2020.
 32. Odluka o poništenju postupka javne nabave – Klimt