Skip to main content

U povodu završetka boravka u riječkoj umjetničkoj rezidencji Kamov, nizozemski slikar Joost de Jonge predstavio je novinarima 6. listopada 2022.  vlastitu kolekciju slika nastalu u Rijeci. De Jonge je radni prostor za izradu slika dobio u improviziranom ateljeu u Palači šećera. Kolekciju je nazvao “Cognitive Meandering” i njome je htio ispitati dubinu osjetilnog doživljaja umjetničkog djela, onkraj trenutka u kojemu ono nastaje. Javnost će moći vidjeti de Jongove radove 2023. godine, na izložbi  u Muzeju grada Rijeke. Time će se nastaviti muzejska serija umjetničkih izložbi povezanih s riječkom poviješću i riječkim vizurama, kojoj su posljednji izlagani autori bili Bruno Paladin i Mauro Stipanov. De Jonge je već u nekoliko navrata boravio u Rijeci, koja mu je očito poticajna. Isprva je koristio predmete iz muzejskog fundusa da bi ostvario fotografske koncepte koji nadilaze polazne objekte. U sljedećoj fazi počeo je slikati bogato kolorirane slike. Premda apstraktne, one u polazištu imaju riječka ostvarenja Gustava Klimta. Izraz slika u de Jongovu svijetu možda i nije najprimjereniji. On će svojim oslikanim platnima velikog formata pridružiti nekoliko predmeta iz muzejskih zbirki, čime će nastati umjetničke instalacije slojevitijih značenja. Radovi će na koncu biti donirani Muzeju grada.

Pretplatite se na newsletter i budite u toku s događajima u Muzeju grada Rijeke

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Skip to content