Skip to main content

Zaštita osobnih podataka - informacije o obradi podataka

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Opća Uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR).

Za uvodni pregled ovoga područja preporučamo Vodič kroz opću uredbu o zaštiti podataka Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Muzej grada Rijeke, Rijeka, Muzejski trg 1/1, OIB: 54866235165, kao voditelj obrade osobnih podataka, prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).

Osobne podatke Muzej obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. Obrađuju se samo primjereni i relevantni osobni podaci, i to isključivo temeljem valjanih pravnih osnova.

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti projekta/programa u kojem Muzej sudjeluje kao nositelj ili kao jedan od sudionika projekta/programa. Prvenstveno se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti odgovarajući ugovor sa sudionikom projekta/programa, provesti kvalifikacijski natječaj za prijam u radni odnos ili stručno osposobljavanje, dopustiti uvid i/ili korištenje građe Muzeja, itd.

Vaši osnovni osobni podaci koji prikupljamo su: ime, prezime, adresa, kontakt podaci. Za realizaciju pojedine svrhe Muzej može tražiti, zbog ispunjenja naših obveza preuzetih iz projekta, programa, zakonskih obveza ili legitimnih interesa, i Vaše podatke o: datumu rođenja, spolu, broju identifikacijske isprave (radi utvrđenja identiteta kandidata za polaznike određenih projekata / programa ili pri testiranju za prijam na radno mjesto ili stručno osposobljavanje), broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren Vaš račun, OIB-u, JMBG-u, dokaze o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu, i sl.).

U posebnim slučajevima, a za točno određene razloge, možemo tražiti Vašu izričitu privolu za obradu osobnih podataka (npr. sudjelovanje u programima).

Vi u svakom trenutku imate pravo povući privolu putem priloženog obrasca.

Napominjemo da povlačenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena ima za posljedicu nemogućnost od strane Muzeja provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za tražene svrhe.

Također Vas obavještavamo kako u svakom trenutku imate:
  • pravo na informiranost o načinu korištenja osobnih podataka
  • pravo na pristup vlastitim osobnim podacima
  • pravo na ispravak netočnih osobnih podataka
  • pravo na brisanje („zaborav“), gdje je to moguće
  • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
  • pravo na prigovor: na obradu osobnih podataka ili na prenosivost
  • podataka trećim stranama

U slučaju da želite ostvariti neko od navedenih prava, zahtjev se upućuje službeniku za zaštitu osobnih podataka putem priloženog obrasca pismeno na adresu: Muzej grada Rijeke, Službenik za zaštitu osobnih podataka, Muzejski trg 1/1, 51000 Rijeka; ili elektroničnim putem na e-mail: dpo@muzej-rijeka.hr.

Odgovor na zahtjev za ostvarivanjem prava dostavit će se u roku od 30 dana. Rok se može produljiti za dodatnih 30 dana, o čemu ćete biti pravodobno obaviješten.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Muzej grada Rijeke je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka:

Muzejski trg 1/1, 51000 Rijeka
E-mail: dpo@muzej-rijeka.hr
Tel: 051 336 711

Pretplatite se na newsletter i budite u toku s događajima u Muzeju grada Rijeke

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Skip to content