Riječka numizmatika - Riječki novci i novci s riječkim obilježjima 1848.-2002. - Muzej grada Rijeke
Uvodna riječ O izložbi Izložba Foto galerija Impressum Italiano

RIJEČKA NUMIZMATIKA

RijekaRijeka spada u red malobrojnih gradova koji su imali svoj novac. Čak su neke od prvih, uglavnom malih i katkad novčanica, karantana iz razdoblja 1848.-1853., postali prava rijetkost i iznimno su dragocjeni, sačuvani u tek pokojem teško dostupnom primjerku. Riječ je uglavnom o novčanicama (ili bonovima) koje se u kriznim, ratnim i poratnim vremenima izdaju u Gradu u razdoblju od gotovo stotinu godina, najčešće zbog nedostatka, državnog novca, kao i u trenucima neriješene državne pripadnosti Rijeke.

Budući da je Rijeka svojedobno imala vlastitu državu, ima i rijetku povlasticu vlastite filatelije, koju sačinjava osebujan niz poštanskih maraka u izdanju Riječke pošte. Stoga je svojedobno održana izložba i izdan katalog (2002.) pod nazivom Riječke marke, Fiume 1918.-1924. Iako numizmatička zbirka Muzeja grada Rijeke nema cjelovitost i zaokruženost naše filatelističke zbirke (pa se na izložbi i u katalogu Riječke numizmatike prikazuju i novci iz privatnog posjeda), bavljenje smatramo nastavkom započetoga posla na stručnoj obradi i katalogiziranju naših muzejskih zbirki.

KarantanRiječka numizmatika daje sustavan uvid u riječke novce i novce s riječkim obilježjima u razdoblju od 1848. do 2002. godine i u dosad najpotpunijem obliku prikazuje veliku glavninu poznatih riječkih novaca, kao i novce raznih država kojima je Rijeka svojedobno pripadala a koji, pored ostalih, nose i riječki grb ili neka druga riječka obilježja.

Muzej grada Rijeke posjeduje otprilike polovinu svih poznatih novaca, koji uz primjerke iz privatnih zbirki, zorno i cjelovito predočuju jedan od bitnih aspekata riječke povijesti i .

Zahvaljujem ovom prigodom autoru izložbe i kataloga, dr. Julijanu Dobriniću, jednom od najkompetentnijih riječkih numizmatičara, koji je vrlo stručno obavio obiman posao, kao i glavnoj suradnici u pripremi izložbe, Milici Trkulji, višoj kustosici Muzeja grada Rijeke, koja u katalogu daje pregled muzejske numizmatičke zbirke, što obuhvaća primjerke od antičkog novca do najnovijih dana.

Ravnatelj
Ervin Dubrović

Muzej grada Rijeke