Nada Sabljić

TersattoTRSATSKO SVETIŠTE U ZBIRKAMA MUZEJA GRADA RIJEKE

Muzej Grada Rijeke u proteklom je desetljeću sustavno istraživao, obrađivao i predstavljao mnoge gradske teme i sadržaje važne s povijesnoga, graditeljskog ili kulturološkog aspekta. Riječka luka, parkovi, fontane i perila, riječki mostovi, marke, riječka numizmatika… i, danas Trsatsko svetište kao nezaobilazno u ovome dugom nizu naslova.

Nepoznati autor - "Majka Božja Trsatska"Svetište Majke Božje Trsatske zaslužuje biti predstavljeno na mnoge načine – kao skladna arhitektonska cjelina crkve, franjevačkog samostana i Kapele zavjetnih darova, kao bogata riznica umjetničkih slika vjerskog sadržaja, prebogata knjižnica i "čuvaonica" podataka o dugoj tradiciji i prisutnosti franjevačkog reda na našem tlu.

Izložba Trsatsko svetište u zbirkama Muzeja Grada Rijeke, kako joj ime kaže, tek je doprinos cjelokupnom sagledavanju uloge svetišta u narodu koji štuje kult Majke Božje, prikazan i ilustriran isključivo eksponatima iz našega muzejskog fundusa. Izložena građa specifičnog je vjerskog, nabožnog karaktera i nevelika opsega, pa izložbu držimo izvrsnom prigodom da pokažemo građanima Rijeke što posjedujemo, a obraćajući se temom prilagođenom i vjernicima, pozovemo ih da ponekom osobnom dragocjenošću poput molitvenika, nabožne slike, krunice i sl. dodatno obogate Zbirku devocionalija.

Muzej grada Rijeke u svojim zbirkama čuva raznorodnu građu s temom, motivom i posvetom Svetištu Majke Božje Trsatske.