Rijeka će uskoro dobiti Muzej farmacije, zahvaljujući suradnji Jadranskoga galenskog laboratorija i Grada Rijeke, uz partnerstvo Muzeja grada. Njegova vrata bit će otvorena u Užarskoj ulici koncem rujna. Kako je istaknuto na tiskovnoj konferenciji 5. lipnja u JGL-u, prostor za to upravo se uređuje. Dio građe za nj već je prikupljen, a pretpostavka je kako građe ima još u privatnim zbirkama Riječana. Dokazi o počecima ljekarništva u gradu sežu u 1437. godinu. Tada su nastali zapisi o apotekariusu imenom Antonio Pertusan, koji dolazi iz Venecije u Rijeku i uzima u zakup ljekarnu na jednom od gradskih trgova. Takva baština sada će dobiti mjesto u Muzeju farmacije, što se odnosi na inventar poput pribora, posuđa, vaga i sličnog, također na pisanu arhivsku građu. Muzej grada Rijeke podržao je inicijativu za osnivanjem Muzeja farmacije u procesu stvaranja i kataloške obrade stalnog postava Muzeja farmacije, ujedno ustupanjem predmeta iz svoje zbirke o gradskoj farmaceutskoj kući Alga. Za doniranje, posudbu ili prodaju građe Muzeju farmacije zainteresirani se mogu obratiti Brigiti Živanović (mob: 098 629599, mejl: brigita.zivanovic@jgl.hr).

Poveznica / dugmePoveznica / dugme

Radno vrijeme:

MUZEJ GRADA RIJEKE
Trg Riccarda Zanelle (ex Muzejski trg) 1/1
Ponedjeljak – subota: 10 – 20 sati
Nedjelja: 10 – 15 sati
Blagdanom i praznikom zatvoreno.

„Riječki torpedo – prvi na svijetu“
Žabica 4, Željezničko skladište
Otvoreno samo uz najavu na tel: 051/351-092 ili mob: 091/502-1231

© MUZEJ GRADA RIJEKE 2019