Ostali dokumenti

Financijski izvještaji

Financijski planovi

Opći propisi

Odlučivanje u kulturi

Ustanove u kulturi

Muzejska djelatnost

Zakoni

Pravilnici

  • Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
  • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/2019)
  • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10NN 112/11)