Skip to main content

Ostali dokumenti

Drugi akti i dokumenti

Upravno vijeće

Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća 

 

Obavijesti o održavanju sjednica Upravnog vijeća 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Muzeja grada Rijeke.

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Nevija Žigman Rubeša, dipl.iur.
Telefon: 051/351-092

E-mail: nevija.zigman-rubesa@muzej-rijeka.hr

ODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE -NŽR-2019-pdf

 Odluka o određivanju službenika za informiranje 2017|

Radno vrijeme:

Od ponedjeljka do petka od 8,00-16,00 sati

Način predavanja zahtjeva:

Pisanim putem –
 • poštom na adresu:
  Muzej grada Rijeke
  Službenik za informiranje                                                                        Muzejski trg 1/1
  51000 Rijeka
 • putem elektroničke pošte:
  info@muzej-rijeka.hr
   ili
  nevija.zigman-rubesa@muzej-rijeka.hr
 • faksom na broj:
  051/351-092
Usmeno –
 • Zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Muzeja
 • putem telefona na broj: 051/336-711

Financijski izvještaji

Financijski planovi

Opći propisi

Odlučivanje u kulturi

 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kultrui (NN 83/22)
Muzejska djelatnost

Zakoni

Pravilnici

 • Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/2019)
 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10NN 112/11)
 • Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23)
Skip to content