Skip to main content

Da riječke povijesne teme itekako imaju svoju publiku, pokazala je iznova puna dvorana Muzeja grada Rijeke, u kojemu je 16. lipnja predstavljena knjiga Sabrine Žigo „Sušak – Rijeka 1948. Borderline“.
Knjiga je posvećena ujedinjavanju Rijeke i Sušaka nakon Drugog svjetskog rata. Kako je na predstavljanju naglasila dr. sc. Maja Polić, to je najvažniji je događaj gradske povijesti 20. stoljeća. Knjiga u njezinu viđenju prati slijed događaja od vremena kada je Rijeka transformirana iz imperijalne austro-ugarske luke u provincijalni talijanski grad pa, simbolički, do poratnog osnivanja Gradskog fiskulturnog odbora Rijeke i Sušaka kao prve zajedničke ustanove dotadašnjih dvaju gradova. Ujedinjenje je ideološki čin konačne pobjede nad neprijateljem, kazala je Polić.
Autorica knjige Žigo je pak u obraćanju publici izjavila kako je knjiga posvećena temi koja za gradski Muzej ne može riječkija, dakle poželjnija. No, istovremeno je vrlo osjetljiva, zbog mogućnosti različitih pristupa događajima, ovisno o njihovim jučerašnjim akterima i naknadnim interpretacijama. Pripremajući knjigu o jednoj ideološki opterećenoj temi, zato je nastojala biti koliko god je moguće dezideologizirana.
Knjiga ima 90 stranica i bogato je opremljeno dokumentarnom građom o brisanju državne granice između Italije i Jugoslavije koja je između dva rata bolno dijelila grad u dva dijela. Činila je to jednako onako kako je to nakon Drugog svjetskog rata činio zid podignut između dva dijela Berlina. Granica je nestala nakon teške bitke za Rijeku, kada je grad diplomatskim putem, Ugovorom o miru sklopljenim u Parizu 1947., dakle dvije godine po završetku rata, pripojen Jugoslaviji, što znači i Hrvatskoj. Time je međunarodnopravno omogućeno administrativno ujedinjenje Sušaka i Rijeke u jedan grad, što se dogodilo u veljači 1948. godine.
Podnaslov knjige Borderline ne odnosi se simbolički samo na konkretnu granicu na Rječini, on u širem smislu upućuje slojevitost pratećih događaja iza kojih je stajao imperijalni interes posezanja za tuđim teritorijem. Presudni su pritom utjecaji velikih sila i država te posljedično tumačenje i provedba međunarodnog prava i državnopravnih pitanja sukobljenih strana.

Pretplatite se na newsletter i budite u toku s događajima u Muzeju grada Rijeke!

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Muzej Grada Rijeke·

Skip to content