Skip to main content

Autor: Mladen Grgurić 2002.
Format: 90 str., ilustracije u boji, sažetak na talijanskom (Mala biblioteka , knj. 2.)

Riječke su marke posebnost kojom se može pohvaliti malo gradova. Rijeka je bila posebna, izdvojena “državna tvorevina” koja je između 1918. i 1924. izdavala vlastite marke. Riječ je o brojnim, vrlo zanimljivim serijama i motivima koje su crtali najslavniji talijanski dizajneri svoga doba, poput Leopolda Metlicovicha. Kvalitetno i u boji tiskane marke te pregledan i iscrpan katalog, korisni su filatelistima, kulturnim djelatnicima i svim ljubiteljima riječke povijesti.

Skip to content