Skip to main content

U Muzeju su tijekom kolovoza održane tri edukativno-kreativne radionice za djecu u dobi od šest do jedanaest godina, u sklopu izložbi „Novo vrijeme, drugo poluvrijeme“ i „Četvrti život broda Galeb“. Mališane se najprije provelo kroz izložbe i približili im se izloženi predmeti na interaktivan način. Dio tih predmeta bit će dio stalnog postava u novoj zgradi Muzeja, palači Benčić, a dio će postati dio postava broda Galeb. Polaznici radionica naučili su što se sve čuva u Muzeju, tko u njemu radi i usvojili pojmove poput muzejski predmet, zbirka, kustos, krma, pramac i druge. Među izloženim predmetima djeci su bili posebno zanimljivi gramofoni, dječja kolica, fotoaparat, blagajnička kasa, putni kovčezi, brodski kompas i uniforma brodskog kapetana. Nakon obilaska izložbi, uživalo se u društvenoj igri Memory (Muzejska pamtilica) koja upoznaje s muzejskim predmetima na zabavan način. Slijedila je likovno-kreativna radionica u kojoj su djeca preuzela ulogu kustosa, izrađujući muzeje od kartonskih kutija. Evo nekoliko pritom zabilježenih izjava: „Ja ću napraviti svoj ratni muzej“ (L. F.), „Moj će biti onaj sa životinjama i dinosaurima“ (S. Š.), „Moj muzej će imati puno onih maketa brodova“ (E.Z.T.), „Moj će biti kao ovaj, gradski“ (J. K.). Nema dvojbe, vidjet ćemo se na novim radionicama!

Poveznica / dugmePoveznica / dugme
Skip to content