Adamićevo doba 1780.-1830.
 
Uvodna riječ - O projektu Adamićevo doba Trst - sudbina luke i građana na razmeđu 18. i 19. st.
English - Adamić's era 1780-1830

UVODNA RIJEČ - O PROJEKTU

Opčinjenost Adamićem bila je odlučna pokretačka snaga koja još uvijek pokreće mnoge istraživače koji su se zdušno uključili u ovaj projekt. Kada sam još 1998. zamislio ovu temu i uvrstio je u prijedlog programa za sljedeću godinu, činilo mi se da bi i sam Adamić i istraživanje konteksta u kojem je djelovao, prije svega gospodarskog, prometnog i političkog konteksta, moglo biti svojevrsno otkriće i da bi naš pristup mogao biti na neki način inovacijski, barem u kontekstu hrvatske historiografije.

Adamić nije nacionalni heroj, a nije ni svetac ni prorok i učitelj, niti nositelj velikih ideja. Naprotiv, Adamić je spretan trgovac i poduzetnik koji dobro zna važnost i pokretačku snagu novca. Nikad ne zaboravlja osobnu korist i u trci za dobitkom nerijetko zapada u avanture koje ga mogu stajati života. U trgovačkom nadmetanju redovito zapada i u sudske sporove i brojne nepredvidljive teškoće.

No od tih je činjenica mnogo poticajnija ona koja me posve pridobila i dugo tjerala da s uvjerenjem nagovaram brojne stručnjake da se uključe u projekt - Adamić je čovjek jasnih i dalekosežnih vizija, on je trgovac velikih poteza i poduzetnik od one vrste koja najavljuje veliko tehničko doba koje se tada tek rađa.

Izložba i brojne manifestacije projekta namjenjene su prije svega mladima. Vizualnost izložbe i drugih manifestacija ustrajat će na preglednosti i zanimljivosti, jednostavnosti, duhovitosti, maštovitosti. Cilj projekta je pridobiti i komunicirati s najširom publikom- učenicima, studentima, građanima i turistima te otkriti ključno doba preokreta, kada je feudalno doba radikalno potisnuto građanskim društvom i industrijskom revolucijom.

Projekt je namijenjen i znanstvenicima, istraživačima i kulturnoj javnosti. Uz već objavljenu manju edukativnu publikaciju namjenjenu široj publici i deplijane na hrvatskom i engleskom jeziku, biti će objavljen opsežni zbornik radova u kojem sudjeluje tridesetak stručnjaka iz Hrvatske, Austrije, Mađarske, Velike Britanije i Sjedinjenih Država (namjenjen je stručnoj i kulturnoj javnosti), te održati koncert glazbe Adamićeva doba i Johanna Zajitza.

Ervin Dubrović
Ravnatelj Muzeja grada Rijeke i voditelj projekta