Akvizicije - zbirke, predmeti, umjetnička djela 2006. - 2010. @ Muzej grada Rijeke
Akvizicije - zbirke, predmeti, umjetnička djela 2006. - 2010. @ Muzej grada Rijeke

Impressum

MUZEJ GRADA RIJEKE, Muzejski trg 1/1

AKVIZICIJE 2006.–2010.
zbirke, predmeti, umjetnička djela
Izložba od 18. svibnja do 15. rujna 2010.

za izdavača
Ervin Dubrović

urednik
Ervin Dubrović

autori izložbe i tekstova
Ervin Dubrović, Jelena Dunato, Mladen Grgurić, Marija Lazanja Dušević, Dorotea Nikolić, Nada Sabljić-Butorac, Sabrina Žigo

dizajn izložbe i kataloga
Vesna Rožman

fotografija i presnimci
Željko Stojanović

lektura i korektora
Gordana Ožbolt

suradnica u pripremi
Jasna Milinković

voditeljica odnosa s javnošću
Sabrina Žigo

edukativno-kreativne radionice
Marija Lazanja Dušević
Mirna Kutleša

voditeljica financijske službe
Milena Linić

tehnički postav
Anto Kovačević

priprema i tisak
Tisak Zambelli, Rijeka

Rijeka, svibanj 2010.

© 2010 MUZEJ GRADA RIJEKE | Izrada web stranice: NEON STUDIO