Ninoslav Kučan - retrospektiva arhitektonskog opusa
  Uvodna riječ O izložbi Životopis Foto galerija Impressum

Muzej grada RijekeIMPRESSUM

MUZEJ GRADA RIJEKE

NINOSLAV KUČAN
Retrospektiva arhitektonskog opusa

Autor izložbe
Ervin Dubrović

Design izložbe i kataloga
Vesna Rožman

Suradnici u pripremi građe
Marija Lazanja Dušević
Mara Kučan Smešny
Jasna Milinković

Fotografije
Arhiv obitelji Kučan i Rino Gropuzzo

Lektor
Marijana Malovoz

Korištenje građe omogućili su
Vjera Kučan
Hrvatski muzej arhitekture HAZU
Muzej grada Zagreba

Izložbu su sufinancirali
Grad Rijeka
Ministarstvo kulture

Sponzor
Rijekaprojekt, Rijeka

Izrada web stranice
Bojan Kukuljan

© 2006 MUZEJ GRADA RIJEKE